Korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2019 antamat ratkaisut asiakirjajulkisuustapauksista: