Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.


Lappeenrannan kaupunkiyhtiöt Oy:tä koskeva tilintarkastuspöytäkirja ajalta 1.1.-31.12.2010. on salattua tietoa.

Tilintarkastuspöytäkirja sisältää tiedon Lappeenrannan Kaupunkiyhtiöt Oy:n ja sen sopimuskumppanin välisen markkinointisopimuksen vuosittaisesta hinnasta sekä tietoja Lappeenrannan Kaupunkiyhtiöt Oy:n riskinotosta ja eräästä rahoitussuunnitelmasta. Tiedot ovat yksityisiä liikesalaisuuksia, joten ne ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan perusteella salassa pidettäviä.

Tilintarkastuslain 16 §:n mukaan tilintarkastaja voi esittää huomautuksia seikoista, joita ei esitellä tilintarkastuskertomuksessa. Tällaiset tiedot on käsiteltävä viipymättä ja pöytäkirja on säilytettävä luotettavalla tavalla. Lappeenrannan kaupungin tarkastuslautakunta oli tilintarkastuslain 16 §:n lisäksi vedonnut julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan salassapitosäännökseen, jolla säädetään tarkastustehtävään liittyvien tietojen salaamisesta niiden toimintaedellytyksien turvaamiseksi.Viranomainen: Lappeenrannan kaupungin tarkastuslautakunta.

Tietopyytäjä: Toimittaja. (Etelä-Saimaa).

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 18.8.2014

Taltionumero: 2414

Diaarinumero: 1612/1/13

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Kouvolan hallinto-oikeus 7.5.2013 nro 13/0161/1