Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Brittiläisen sijoitusyhtiö Audrey Capital Advisors LLP:n (Audley) ja Talvivaara Sotkamo Oy:n välinen ehdollinen sopimus jälkimmäisenä mainitun konkurssipesän ostamisesta on salattua tietoa.

Samassa yhteydessä tehty investointisopimus Audleyn ja valtion kokonaan omistaman erityisyhtiön Terrafame Oy:n välillä on myös salattua tietoa. Vaikka asiakirjoja ei voida pitää julkisuuslain ulkopuolisina vain sillä perusteella, että Terrafame ei ole ministeriön väittämän mukaan viranomainen vaan yksityisoikeudellinen yhtiö. Se on julkisuuslaissa tarkoitettu viranomainen, koska työ- ja elinkeinoministeriölle kuuluu sen pääomittaminen ja omistajaohjaus.

Yhtäkään 18:sta asiakirjasta ei voida myöskään pitää julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle jäävänä asiakirjana julkisuuslain 5 §:n 3 momentin 2 kohdan perusteella, tai 5 §:n 4 momentin perusteella. Huolimatta niiden ehdollisuudesta, niiden katsotaan kuitenkin julkisuuslain 7 §:n 1 momentin perusteella olevan lähtökohtaisesti julkisia. Kuitenkin asiakirjat sisältävät siinä määrin julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 ja 20 kohdan mukaisesti salassa pidettävää tietoa, ettei asiakirjoista voitu luovuttaa tietoa edes siten, että salassa pidettävät kohdat on peitetty, koska tällöin asiakirjoja ei voi ymmärtää kokonaisuutena.

 

Viranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö.

Tietopyytäjä: Toimittaja. (Helsingin sanomat).

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 5511/2016  (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 23.12.2016

Taltionumero: 5511

Diaarinumero: 1397/1/15

Muutos aiempaan päätökseen: Kyllä (asianajolaskujen osalta).

Työ- ja elinkeinoministeriö 7.4.2015 nro TEM/563/03.10.03.2015