Lopputulos: Tietoa ei luovuteta vaaditulla tavalla. 

 

Tieto Valviran käyttämistä asiantuntijalääkäreistä ja heidän lääketieteellisistä erikoisaloistaan on sinänsä julkista tietoa, mutta se muodostaa henkilötietolain 3 §: 3 kohdan tarkoittaman henkilörekisterin, joten asiaan sovelletaan julkisuuslain 16 §:n 3 momenttia.

KHO kumosi Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen, jossa Valvira velvoitettiin luovuttamaan tiedot tulostettuna listana tai Valviran internetsivuilla julkaistuna. Valvira ja KHO katsoivat, että lista pysyvien asiantuntijoiden nimistä ja erikoisaloista eivät ole henkilötietolain 8 §:1 momentin 8 kohdan mukainen lista yleisesti saatavilla olevista tiedoista, joten Suomen Potilasvahinkoapu Oy:lla ei ole oikeutta näiden henkilötietojen käsittelyyn, kuten tallettamiseen ja käyttämiseen.

Kun lisäksi otetaan huomioon, että yhtiölle oli varattu mahdollisuus tutustua tietoihin, Valviran kieltäytymisen antaa tieto vaaditussa muodossa voidaan katsoa olleen julkisuuslain 1 §:n 1 momentin julkisuusperiaatteen mukainen.

 

Viranomainen: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Tietopyytäjä: Suomen Potilasvahinkoapu Oy.

Huom!: Viranomainen valitti.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2016:161 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 28.10.2016

Taltionumero: 4535

Diaarinumero: 1431/1/15

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Helsingin hallinto-oikeus 10.4.2015 nro 15/0260/5