Lopputulos: Tieto luovutetaan.

 

Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n nimitystoimikuntien teettämä selvitys hallituspalkkioista kotimaisissa ja ulkomaisissa pörssiyhtiöissä on julkista tietoa.

Fortum Oyj ja Neste Oil Oyj eivät ole julkisuuslaissa tarkoitettuja viranomaisia, mutta nimitystoimikuntien johtajana toimi henkilö, joka oli samalla valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön johtava virkamies ylijohtaja. Eli arvioitavana oli, onko hän tällöin ollut sellainen taho, joka ei ole julkisuuslain 5 §:n mukaisesti virkamies, jolle tietopyyntö voidaan toimittaa.

Koska valtioneuvoston tulkinta, että virkamies voi olla tilanteesta riippuen julkisuuslaissa tarkoitettu viranomainen tai ei, antaa mahdollisuuden kiertää julkisuuslakia, niin on katsottava, että viranomainen ei ole ollut vain yhtiöiden nimitystoimikuntien edustaja.

 

Viranomainen: Valtioneuvoston kanslia.

Tietopyytäjä: Toimittajat. (2).

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2016:117 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 18.8.2016

Taltionumero: 3402

Diaarinumero: 671/1/15

Muutos aiempaan päätökseen: Kyllä

Valtioneuvoston kanslia 29.1.2015 nro VNK/187/71/2015