Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

Helsingin poliisilaitoksen kirjanpidon tositteet koskien huumerikosyksikköä ja paljastavan rikostutkinnan toimintayksikköä vuosilta 2006–2012 on osin julkista.Osa tositteista sisältää tietoa poliisilaitoksen sisältävät tietoa poliisilaitoksen Trevoc Oy:lta tekemistä laitehankinnoista ja ovat tuotteiden nimien ja koodien osalta salattavia.

Laitteet ovat seurantalaitteita, joita poliisi edelleen tietopyynnön hetkellä hankki, joten ne ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti tietoa poliisin taktisista tai teknisistä menetelmistä, joka kuuluu salassapidon pariin.

Helsingin hallinto-oikeuden aiemmassa ratkaisussa osa tositteista oli luovutettavien joukossa, mutta KHO arvioi niiden olevan osin salattavia.

Poliisilaitos oli alun perin luovuttanut tiedon kokonaan tai osittain vuosilta 2006–2007, mutta hylännyt sen vuosia 2008–2012 koskevilta osilta.

 

Viranomainen: Helsingin poliisilaitos.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Huom!: Viranomainen valitti.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 2315/2016 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 25.5.2016

Taltionumero: 2315

Diaarinumero: 2704/1/15

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Helsingin hallinto-oikeus 24.7.2015 nro 15/0584/5