Lopputulos: Tieto luovutetaan.

 

Kansalaisuuden myöntämistä koskeva Maahanmuuttoviraston päätös on julkista tietoa, mikäli se ei aiheuta vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille.

Maahanmuuttovirasto vetosi valituksessaan, että kansalaisuuspäätös koskee Suomen valtion suhdetta henkilöön, joka voi olla myös toisen valtion kansalainen, ja on siten asiakirja, joka julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan salassa pidettävä sillä perusteella, että tiedon antaminen voi aiheuttaa haittaa Suomen kansainvälisille suhteille tai edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä.

Lisäksi tämä salassapitointressi olisi sama, kuin mikä on mainittu ulkomaalaisrekisterilain 11 §:ssä, joka mainitsee Suomen kansainväliset suhteet ja yhteistyön suojeltavana intressinä. Maahanmuuttovirasto myös vetosi, että asiassa on ensisijaisesti katsottava ulkomaalaisrekisterilain 11 §:sta, jossa lähtökohtana on salassapito toisin kuin julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 2 kohdassa.

KHO totesi, että ulkomaalaisrekisterilaki ulottuu vain tehtävien hoitamista varten saatuihin asiakirjoihin, ja hallintopäätös ei ole sellainen. Täten asiassa on sovellettava julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 2 kohtaa, jonka pohjalta nimenomaisessa asiassa ei ilmennyt salassapitoperustetta. Toimittaja oli tietopyynnössään yksilöinyt, että pyyntö koskee vain julkisia asiakirjoja.

 

Viranomainen: Maahanmuuttovirasto.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Huom!: Viranomainen valitti.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 1905/2015 (verkkolinkki KHO:n verkkosivuille)

Antopäivä: 3.7.2015

Taltionumero: 1905

Diaarinumero: 606/1/13

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 22.1.2013 nro 13/0022/5