Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Ministerin virkakalenteri ei ole julkista tietoa. Se on verrattavissa julkisuuslain 5 §:n 4 momentissa tarkoitettuihin neuvotteluihin ja yhteydenpitoon sisäistä työskentelyä varten laadittuun aisakirjaan. Julkisuuslakia sovelletaan tällaisiin aisakirjoihin vain sillä edellytyksellä, että ne sisältävät sellaisia tietoja, jotka arkistoidaan.

Ministeriön selvityksen mukaan aikataulukalentereita ei tallenneta ministeriön arkistoon. Arkistoon eivät sen sijaan kuulu asiakirjat, jotka kertyvät ministereille yksityishenkilönä, puolueen puheenjohtajana ja kansanedustajana.

Vaikka toimittajan tietopyynnön voitiin katsoa liittyvän vain kalenterimerkintöihin, jotka liittyvät ministerin viran hoitamiseen. Niiden ei kuitenkaan voida katsoa olevan arkistolainsäädännön mukaan arkistoon liitettäviä, joten tietopyyntö voitiin hylätä julkisuuslain 5 §:n 4 momentin perusteella.

KHO ei ottanut kantaa, että tuleeko kalenteri menettämään luonteensa sisäisenä asiakirjana, mikäli se tulee luovutetuksi valtionneuvoston kanslian arkistoon hallituksen erottua.

 

Viranomainen: Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tietopyytäjä: Yleisradion toimittaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 781/2015 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 18.3.2015

Taltionumero: 781

Diaarinumero: 3309/1/13

Muutos aiempaan päätökseen: Ei

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.10.2013 nro OKM/2/092/2013