Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Yksittäisiä ihmisiä koskevat kansallisuuspäätökset ja ehdolliset kansallisuuspäätökset ovat salassa pidettävää tietoa. Ulkomaalaisrekisterilain 11 §:n lähtökohtana on salassapito, koska tiedon antaminen voi aiheuttaa vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille, kansainväliselle yhteistyölle taikka hakijalle tai hänen läheisilleen. Tieto on julkista poikkeuksellisesti vain, jos sen antaminen ei selvästi aiheuta vahinkoa tai haittaa hakijalle tai hänen läheisilleen.

Kyse oli kahden venäläisen hakijan ehdollisesta kansalaisuuspäätöksestä ja kansalaisuuspäätöksestä. Asiakirjoihin sisältyi lisäksi tietoa kyseisten henkilöiden taloudellisesta asemasta, jotka ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohdan mukaan salassa pidettäviä, sillä ne kuuluvat yksityisyyden piiriin. Lisäksi ei ole ilmeistä, etteikö tietojen luovuttaminen aiheuttaisi vahinkoa kyseisille henkilöille tai heidän omaisilleen. Maahanmuuttoviraston kanta oli se, minkä hallinto-oikeudet vahvistivat.

 

Viranomainen: Maahanmuuttovirasto

Tietopyytäjä: Sanoma Media Finland Oy / Helsingin Sanomat

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 2759/2017 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 8.6.2017          

Taltionumero: 2759

Diaarinumero: 1733/1/16

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 29.4.2016 nro 16/0380/5