Lopputulos: Tietoa ei luovuteta

 

Yliopisto-oppilaan ja kokelaan koesuoritukset ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 30 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja. Julkisuuslain 10 §:n mukaan salassa pidettävästä asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen julkisuuslaissa säädetään, esimerkiksi julkisuuslain 11 §:n 1 momentin mukaisen asianosaisuuden perusteella.

Helsingin yliopistoon oikeustieteelliseen tiedekuntaan hakeneella henkilöllä ei ollut kuitenkaan oikeutta saada tietoa kahdeksan muun yksilöidyn hakijanumeron koevastauksista henkilötiedot peitettyinä julkisuuslain 11 §:n 1 momentin mukaisesti. Hänellä on oikeus omiin vastauksiinsa ja verrata vastauksia mallivastauksiin ja saada siten tieto, onko hänen omalta osaltaan arvostelu tapahtunut asiallisesti.

Tietopyytäjä perusteli tiedon tarvetta muiden vastauksista sillä, että Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan arvostelukriteerien mukaan valintakoekirjallisuuden tai tehtävänannon ulkopuolisten tietojen mainitsemisesta ei saa pisteitä, mutta mallivastausten perusteella hänen mukaansa ei ollut mahdollista saada täysiä pisteitä mainitsematta muita tietoja. Hän halusi kahdeksan täydet pisteet saaneen hakijan vastaukset asian arvioimiseksi ja muutoksenhakunsa tueksi.

 

Viranomainen: Helsingin yliopisto. (Oikeustieteellinen tiedekunta).

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö. (Valintakokeisiin osallistunut).

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2019:2 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 7.1.2019

Taltionumero: 25

Diaarinumero: 2176/1/18

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 29.3.2018 nro 18/018/5