Korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2019 antamat ratkaisut asiakirjajulkisuustapauksista:

RA­HOI­TET­TU­JEN HANK­KEI­DEN AR­VIOT