Lopputulos: Tieto luovutetaan osittain. (Enemmän kuin aikaisemmassa päätöksessä).


Maa- ja metsätalousministeriön Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) syksyn 2016 tutkimus- ja kehittämishankehaussa rahoitettujen hankkeiden kirjalliset ja numeeriset arviot ovat siltä osin julkisia, kun kyse on arvioijien henkilöllisyyttä ja taustaorganisaatioita koskevasta tiedosta. Sanalliset ja numeeriset arvioinnit itsessään eivät ole julkisia.

Maa- ja metsätalousministeriö ei ollut hyväksynyt tietopyyntöä muutoin, kuin hakijan oman hakemuksen osalta vedoten julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 21 kohdan mukaiseen tutkimuksen arviointia koskevien asioiden salassapitoon, ja toisaalta tietopyytäjän oman hakemuksen kohdalta julkisuuslain 11 §:n 1 momentin mukaiseen asianomaisen tiedonsaantioikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus vahvisti päätökseen.


Viranomainen: Maa- ja metsätalousministeriö.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö. (Rahoituksen hakija).

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2019:11 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 29.1.2019

Taltionumero: 253

Diaarinumero: 1141/1/18

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Helsingin hallinto-oikeus 16.2.2018 nro 18/0088/5