Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Current »

AntopäiväVuosikirjaTaltionumeroDiaaritunnusViranomainenTietopyytäjäTietoAsiasanat
23.12.2014Muu päätös 4083/2014408344/1/13KansaneläkelaitosTurun Seudun Invataksit ry

Taksien suorakorvausjärjestemän toimivuusraportit


23.11.2014

1840/1/12

EU-Pilot -menettelyn kannanotot


19.11.2014
36153291/1/12ValtiovarainministeriöUutispäätoimittaja Minna Holopainen

Asianajotoimiston valmisteluasiakirjat valtion asiassa


18.11.2014Muu päätös 3597/201435971979/1/13Valtioneuvoston kansliaToimituspäällikkö Annikka Mutanen

Kestävän kasvun malli -tutkimushanke


18.11.2014
35981553/1/13Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteinen kirkkoneuvostoYksityishenkilö

Laajahkojen henkilötietojen vaatiminen sähköpostilla maksutta


6.10.2014KHO 6.10.2014/297629763830/1/12Työ- ja elinkeinoministeriöYksityishenkilöFingrid Oy:n kauppaan liittyviä asiakirjoja

Fingrid Oyj:n osakekaupan asiakirjajulkisuusasia

18.8.2014
24141612/1/13Lappeenrannan kaupungin tarkastuslautakuntaSanoma Lehtimedia Oy/ESS

Lappeenrannan kaupunkiyhtiöt oy:n tilintarkastuspöytäkirja


18.6.2014Muu päätös 1966/201419663207/1/12ValtiovarainministeriöToimittaja Anniina Luotonen

Espanjan lainaohjelman vakuusjärjestely


12.6.2014
19152852/2/11Liikenteen turvallisuusvirastoYksityishenkilöKirjeenvaihtoa
10.6.2014
18523316/1/12VirkamieslautakuntaYksityishenkilö

Ylimääräistä muutoksenhakua Åbo Akademin lehtorin virkasuhdekiistassa


20.5.2014KHO:2014:8316193442/1/12Pohjola Vakuutus Oy ja A-Vakuutus OyVakuutusongelmaisten liitto ryVakuutuslääkäritoimeen liittyvät lääkärit

Julkisuuslain soveltamisala, Julkinen tehtävä, Julkinen valta, Vakuutusyhtiö, Lakisääteinen vakuutus, Asiantuntijalääkäri, Palvelussuhde, Toimeksiantosuhde, Salassapidettävä tieto, Liikesalaisuus, Ammattisalaisuus, Henkilökohtaisia oloja kuvaava tieto, Henkilöllisyys

20.5.2014Muu päätös 1620/201416203460/1/12Keskinäinen Vakuutusyhtiö TapiolaVakuutusongelmaisten liitto ry

Vakuutuslääkäritoimeen liittyvät lääkärit 2


20.5.2014Muu päätös 1621/201416213461/1/12Keskinäinen Vakuutusyhtiö TurvaVakuutusongelmaisten liitto ry

Vakuutuslääkäritoimeen liittyvät lääkärit 3


8.5.2014KHO:2014:6915053262/1/12Pohjois-Savon poliisilaitosYksityishenkilöOmat lokitiedot

Lokitieto, Poliisin tietojärjestelmä, Tietojärjestelmien turvajärjestelyt, Asianosaisen tiedonsaantioikeus

22.4.2014
13763830/1/13KHOYksityishenkilöAsiakirjatietoja
8.4.2014KHO:2014:5811532782/1/12Kotkan ympäristölautakuntaYksityishenkilöLouhintatyömaan räjäytystiedot

Räjäytyksen kenttäkoko, Liikesalaisuus, Toiminnan tarkkailutieto, Julkisuuslaki, Ympäristönsuojelulaki

28.2.2014
6261470/1/12Turvatekniikan keskusOy AGA Ab

Algol Oy:n turvallisuusselvityksen salassapidetyt tiedot


14.2.2014
4903742/1/12Työ- ja elinkeinoministeriöGreenpeace

Energia- ja ilmastostrategian perusura


23.1.2014
1581840/1/12Ålands landskapsregeringOlof Erland

Euroopan komission kirjeenvaihtoa EU-Pilot -asiassa


23.1.2014
1592013/1/19SeurakuntaneuvostoYksityishenkilö

kokouksen esityslista


  • No labels