Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

AntopäiväVuosikirjaTaltionumeroDiaaritunnusECLI-tunnusViranomainenTietopyytäjäTietoAsiasanat
14.12.2020KHO:2020:14143465603/1/19ECLI:FI:KHO:2020:141TrafiYksityishenkilöLokitietojen kyselijöiden henkilöllisyysLokitieto, Lokitietopyyntö, Tietojärjestelmien turvajärjestelyt, Ajoneuvoliikennerekisteri, Rekisterikysely, Selvitystyö, Asianosaisen tiedonsaantioikeus
10.12.2020KHO:2020:140434188/1/19ECLI:FI:KHO:2020:140Suomen AkatemiaYksityishenkilöHanketta koskevat rahoitusasiakirjatRahoitushakemus, Tutkimussuunnitelma, Arviointilausunto, Tutkimussalaisuus, Arviointisalaisuus, Suomen Akatemia
2.11.2020KHO:2020:11341754784/1/19ECLI:FI:KHO:2020:113Helsingin poliisilaitosToimittaja ASisäisen koulutuksen power point -diatJulkisuuslain soveltamisala, Viranomaisen asiakirja, Ei-asiakirja, Viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja, Koulutusaineisto, Sisäinen koulutustilaisuus
2.11.2020KHO:2020:11441782225/1/19ECLI:FI:KHO:2020:114PääesikuntaYksityishenkilöUlkoisen viestinnän strategiat, valmiuskortitJulkisuusperiaate, Julkisuuslain soveltamisala, Viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja, Viranomaisen ulkoinen viestintä, Ulkoista viestintää koskevat valmiuskortit, Puolustusvoimat
11.6.2020KHO:2020:7225353145/1/19ECLI:FI:KHO:2020:72VerohallintoYksityishenkilöLokitietokyselyTietosuoja, Yleinen tietosuoja-asetus, Muutoksenhakutie, Tiedonsaantioikeuden epääminen, Lokitietopyyntö, Viranomainen rekisterinpitäjänä, Unionin oikeuden yhtenäinen soveltaminen
13.5.2020KHO:2020:4820955605/1/19ECLI:FI:KHO:2020:48OikeusministeriöYksityishenkilöOma kirjeJulkisuuslain soveltamisala, Viranomaisen asiakirja, Ei-asiakirja, Ministerille lähetetty kirje, Kansalaiskirje, Ministeriön asiakirja
6.3.2020KHO 6.3.2020/10681068952/1/19ECLI:FI:KHO:2020:T1068Hallinto-oikeusYksityishenkilöKuolleen turvapaikanhakijan tekemä tietopyyntöOikeudenkäynnin julkisuus, Oikeudenkäyntiasiakirja, Hallinto-oikeuden päätös, Yleisöjulkisuus, Turvapaikka-asia, Turvapaikan hakijan läheisten turvallisuus
23.1.2020KHO:2020:61843880/1/18 ja 3938/1/18ECLI:FI:KHO:2020:6Helsingin kaupunkiYksityishenkilöKunnan tilaama arviokirjaSalassa pidettävyys, Kunnan liiketoimintaa koskeva tieto, Yksityinen liikesalaisuus, Taloudellinen vahinko, Arvio kiinteistön markkina-arvosta
20.1.2020KHO:2020:41322952/1/18ECLI:FI:KHO:2020:4SupoYksityishenkilöTurvapaikkahakemuksen lausunnon perusteluosioTurvapaikanhakija, Suojelupoliisi, Suojelupoliisin turvapaikkahakemuksesta antaman lausunnon perusteluosio ja taustamateriaali, Valtion turvallisuuden ylläpitämistä koskeva asiakirja, Asianosaisjulkisuus, Asianosaisen tiedonsaantioikeus, Menettelydirektiivi  • No labels