Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2019 antamat ratkaisut asiakirjajulkisuustapauksista:

AntopäiväVuosikirjaTaltionumeroDiaaritunnusECLI-tunnusViranomainenTietopyytäjäTietoAsiasanat
20.12.2019KHO:2019:16961052242/1/18ECLI:FI:KHO:2019:169PietarsaariToimittaja AKaupunginjohtajaksi hakeneiden henkilöllisyysKaupunginjohtajan valinta, Ulkopuolinen rekrytoija, Ei-asiakirja, Virkaansuostumuksensa antamatta jättäneen henkilöllisyyden julkisuus
16.12.2019KHO:2019:15759145539/1/18ECLI:FI:KHO:2019:157SitraYksityishenkilöProjektin kustannusarvioHenkilön taloudellinen asema, Taloudellista asemaa kuvaava tieto, Palkkaa koskeva tieto, Palkkakustannus, Kustannusarvioerittely, Sitra
25.6.2019KHO:2019:8329861782/1/18ECLI:FI:KHO:2019:83FinaviaToimittaja Mikko Gustafsson /HS, ja rikosylikonstaapeliFinavian johdannaisvastuiden tarkastusmuistioJulkisuusarvioinnin ajankohta, Valtionyhtiön liikesalaisuuden ala, Asianajosalaisuus, Yhtiön hallitustyöskentelyä koskevien tietojen julkisuus, Tarkastusmuistio, Johdannaisvastuiden selvittäminen
15.4.2019KHO:2019:5415214707/1/18ECLI:FI:KHO:2019:54MaanmittauslaitosYksityishenkilöOsitus- ja perinnönjakokirjaLainhuutoasiaan kuuluva asiakirja, Ositus- ja perinnönjakokirja, Sovellettava laki, Maanmittauslaitoksen toimivalta
29.1.2019KHO:2019:112531141/1/18ECLI:FI:KHO:2019:11Maa- ja metsätalousministeriöYksityishenkilöRahoitettujen hankkeiden arviotRahoitushakemus, Hakemuksen arviointi, Tutkimuksen arviointi, Arvioija, Arvioijan henkilöllisyys, Tutkimussalaisuus, Arviointisalaisuus
7.1.2019KHO:2019:2252176/1/18ECLI:FI:KHO:2019:2Helsingin yliopistoYksityishenkilöValintakokeen vastauksetYliopiston valintakoe, Valintakoevastaus, Koesuoritus, Yleisöjulkisuus, Salassapitoperuste, Asianosaisjulkisuus, Asianosaisen tiedonsaantioikeus , 
  • No labels