Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

AntopäiväVuosikirjaTaltionumeroDiaaritunnusECLI-tunnusViranomainenTietopyytäjäTietoAsiasanat
1.4.2021KHO:2021:38H108320154/2020ECLI:FI:KHO:2021:38Helsingin poliisilaitosToimittaja Akopiot vuoden 2018 aikana tehdyistä virkamiesoikeudellisista päätöksistäVirkamiesoikeudellinen päätös, Virantoimituksesta pidättämistä koskeva päätös, Rikosepäily, Salassapitosäännöksen sovellettavuus, Esitutkinta
26.2.2021KHO:2021:26795198/1/19ECLI:FI:KHO:2021:26Helsingin poliisilaitosToimittaja AEsitutkintapöytäkirjan liiteEsitutkinta-aineisto, Videoaineisto, Salassa pidettävyys, Yksityiselämän suoja, Yksityiselämään liittyvät tiedot
26.2.2021KHO:2021:27805980/1/19ECLI:FI:KHO:2021:27Länsi-Uudenmaan poliisilaitosToimittaja AEsitutkintaan kuuluvat videotallenteetEsitutkinta-aineisto, Videoaineisto, Kuvatallenne, Salassa pidettävyys, Asiakirjan antamistapa, Yksityiselämän suoja, Yksityisyyden suojan loukkaaminen
21.1.2021KHO:2021:13402774/1/19ECLI:FI:KHO:2021:13Helsingin kaupungin sosiaalivirastoHelsingin poliisilaitosHenkilön sosiaalihuollon tukitoimetViranomaisen tiedonsaantioikeus, Poliisin tiedonsaantioikeus, Tiedonsaaminen sosiaalihuollon viranomaiselta, Sosiaalihuollon asiakasta koskevat tiedot, Uhka-arvionlaatiminen
19.1.2021KHO:2021:9275784/1/19, 5959/1/19ECLI:FI:KHO:2021:9ValviraYksityishenkilötKanteluasian selvitysasiakirjatAsianosaisjulkisuus, Asianosaisen tiedonsaantioikeus, Potilasasiakirjat, Kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiakirjat, Sovellettava laki, Yleislaki, Erityislaki, Hoitovirhekantelu, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
  • No labels