Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

AntopäiväVuosikirjaTaltionumeroDiaaritunnusViranomainenTietopyytäjäTietoAsiasanat
22.12.2011
 3717  4358/1/10KHOAGA OyKilpailijan turvallisuusselvitys joka liitteenä asiakirjassa
22.12.2011
 3725  1532/1/11KRPYksityishenkilöAsiakirjatietoja
29.8.2011
 2416  3508/1/10Helsingin ulosottovirastoYksityishenkilöHuutokaupan ostajien tietoja
23.8.2011
 2262  1431/1/11MaanmittauslaitosYksityishenkilöVenäjän valtion omistukset SuomessaOikeudenkäyntiasiakirja, Hallintolainkäyttö, Korkein hallinto-oikeus, Esittelijän muistio, Asianosaisen tiedonsaantioikeus, Oikeudenkäynnin osapuoli, Neuvottelusalaisuus, Hallintotuomioistuimen neuvottelusalaisuus
22.3.2011
 779  1435/1/09ViestintävirastoTeliaSonera Finland OyjViestintäyrityksen eriyttämislaskelmat
22.3.2011
 780  1468/1/09ViestintävirastoElisa OyjViestintäyrityksen eriyttämislaskelmat 2
2.3.2011
 527  3176/1/09Liikenne- ja viestintäministeriöSuomen Rautatiematkustajat ryPäätösten perustelu
3.2.2011
 244  3039/1/09ARAYksityishenkilöAsiakirjatietoja
28.1.2011Lyhyt 193  686/1/10UlkoasiainministeriöYksityishenkilöOikeudenkäyntilausunnot Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeenAsia, Asianosaisen tiedonsaantioikeus, Ihmisoikeusvalitus, Suomen hallituksenvastine ihmisoikeustuomioistuimelle, Vastapuoli, Viranomaisen lausunto, Ulkoasiainministeriö
27.1.2011
 189  2371/1/09Lieksan sosiaali- ja terveyslautakuntaYksityishenkilöAsiakirjatietoja
  • No labels