Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

AntopäiväVuosikirjaTaltionumeroDiaaritunnusECLI-tunnusViranomainenTietopyytäjäTietoAsiasanat
1.4.2021KHO:2021:38H108320154/2020ECLI:FI:KHO:2021:38


Virkamiesoikeudellinen päätös, Virantoimituksesta pidättämistä koskeva päätös, Rikosepäily, Salassapitosäännöksen sovellettavuus, Esitutkinta
26.2.2021KHO:2021:26795198/1/19ECLI:FI:KHO:2021:26


Esitutkinta-aineisto, Videoaineisto, Salassa pidettävyys, Yksityiselämän suoja, Yksityiselämään liittyvät tiedot
26.2.2021KHO:2021:27805980/1/19ECLI:FI:KHO:2021:27


Esitutkinta-aineisto, Videoaineisto, Kuvatallenne, Salassa pidettävyys, Asiakirjan antamistapa, Yksityiselämän suoja, Yksityisyyden suojan loukkaaminen
21.1.2021KHO:2021:13402774/1/19ECLI:FI:KHO:2021:13


Viranomaisen tiedonsaantioikeus, Poliisin tiedonsaantioikeus, Tiedonsaaminen sosiaalihuollon viranomaiselta, Sosiaalihuollon asiakasta koskevat tiedot, Uhka-arvionlaatiminen
19.1.2021KHO:2021:9275784/1/19, 5959/1/19ECLI:FI:KHO:2021:9


Asianosaisjulkisuus, Asianosaisen tiedonsaantioikeus, Potilasasiakirjat, Kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiakirjat, Sovellettava laki, Yleislaki, Erityislaki, Hoitovirhekantelu, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
  • No labels