Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Current »

Voit ha­kea tie­toa jul­ki­suus­rat­kaisuis­ta seu­raa­vil­la ta­voil­la:


Huom! Aineistosta on poistettu yksityiselämän kannalta arkaluontoiset tapaukset. Poistetut tapaukset on merkitty diaaritunnuksilla .csv-tiedostoon.


  • No labels