Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Next »

Voit ha­kea tie­toa jul­ki­suus­rat­kaisuis­ta seu­raa­vil­la ta­voil­la:

  • Hakukentällä, joka on rajoitettu vain näihin ratkaisuihin 2010–2020: 
  • Hakukentällä, joka on rajoitettu sekä vuoden 2010–2020 ratkaisuihin ETTÄ vanhoihin 2000–2010 aineistoihin:
  • Hakukentällä, joka on rajoitettu koko tälle verkkosivustolle:
  • Asiasanoja selaamalla
  • Lukemalla tiivistelmiä yksittäisistä tapauksista (tästä alta)
  • Lataamalla koko aineiston .csv-tiedostona.


  • No labels