Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Valitus raukeaa.

 

Mikäli viranomainen on myöhemmällä päätöksellä poistanut aiemman päätöksen, jonka korkein hallinto-oikeus on sitten ratkaissut, valitus aiemmasta päätöksestä raukeaa. Lisäksi korkein hallinto-oikeus merkitsee rauenneeseen päätökseen sen päätöksen diaarinumeron, mikä pohjalta asia on käsitelty. Kyseessä oli Suomen ja Kreikan väliset vakuussopimukset ja tietopyytäjänä sanomalehti.

 

Viranomainen: Valtiovarainministeriö.

Tietopyytäjä: Helsingin Sanomat.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 14.5.2013

Taltionumero: 1670

Diaarinumero: 1135/2/12

Muutos aiempaan päätökseen: -

Valtiovarainministeriö 7.3.2012 nro VM 410/07.01.01.00/2012