Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan pääosin.

 

Kreikan lainaohjelman vakuusjärjestelyyn liittyvät asiakirjat ovat julkista tietoa siltä osin, kun niissä ei ilmene tietoja valtion sopimuskumppaneina olevien pankkien nimistä sekä sellaisista muista niitä koskevista tai niihin liittyvistä yksilöintitiedoista, joista pankin nimi voidaan saada selville.

Muutoin julkisia ovat: 1) valtiovarainministereiden Evangelos Venizelos ja Jutta Urpilainen 13.2.2012 päivättyä ja 20.2.2012 allekirjoittamaa asiakirja, 2) seuraavat 23.2.2012 päivättyjä asiakirjat: a) ISDA Master Agreement, b) ISDA Schedule to the Master Agreement, c) Credit Support Annex to the Schedule to the ISDA Master

Agreement, d) Total Return Swap Confirmation ja e) Escrow and Custody Agreement.

Tiedon pyytäjä oli kansanedustaja, mutta sillä ei ollut asian kannalta merkitystä. Tiedon salassa pitoon ei ollut perusteita, sillä tietojen luovuttamisen ei voitu katsoa aiheuttavan julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille tai edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä. Niiden julkistamisen ei voida myöskään katsoa heikentävän julkisuuslain 24 §:n 1 momentin kohdan mukaisesti Suomen valtion mahdollisuuksia edullisiin sijoitus-, rahoitus- ja velanhoitojärjestelyihin.

 

Viranomainen: Valtiovarainministeriö.

Tietopyytäjä: Kansanedustaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2013:90 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 14.5.2013

Taltionumero: 1660

Diaarinumero: 1603/1/12

Muutos aiempaan päätökseen: Kyllä

Valtiovarainministeriö 27.4.2012 nro VM/469/07.01.01.00/2012