Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Väestötietojärjestelmän tiedot, kuten sukuselvitys, eivät ole sellaisia julkisuuslain mukaisia viranomaisen asiakirjoja, joihin sovelletaan julkisuuslain 9 §:n mukaista yleistä tiedonsaantioikeutta.

Perintäyhtiöllä on oikeus saada tieto kuolinpesän osakkaiden henkilötiedot tilaamalla kopio perukirjasta paikallisesta verotoimistosta. Perintäyhtiöllä on myös oikeus saada henkilöiden osoitetiedot joko perukirjasta tai maistraatista. Jos velkoja pystyy luotettavasti osoittamaan, että perukirjan kopiota ei ole saatavissa verotoimistosta, niin tietoa voi tiedustella seurakuntayhtymältä.

Helsingin seurakuntayhtymän keskusrekisteriltä sukuselvitystä tiedustellut perintätoimisto oli halunnut sukuselvityksen periäkseen kuolleen henkilön kuolinpesältä vainajan velkoja, muttei ollut edes väittänyt, ettei perukirjaa ole saatavilla. Perintätoimisto oli vedonnut, ettei perukirjaa aina ole saatavilla tai sen saamiseen menee liian kauan. Uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyttä koskevalle tiedolle on rajoituksia, joten seurakunnalta sukuselvitystä ei voitu luovuttaa sellaisenaan.

 

Viranomainen: Helsingin seurakuntayhtymä.

Tietopyytäjä: Intrum Justitia Oy.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 8.5.2013

Taltionumero: 1637

Diaarinumero: 3702/2/11

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 7.11.2011 nro 11/1108/5