Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan.

 

Kansaneläkelaitoksen hallussa olevat henkilöiden lääkeostoksia koskevat tiedot ovat salassa pidettävää tietoa sairausvakuutuslain 19 luvun 8 §:n perusteella. Poliisilain 35§:n mukaan poliisilla on oikeus saada tietoja maksutta ja salassapitovelvollisuuden estämättä, jollei sitä ole laissa rajoitettu.

Koska lääkeostoja koskevat tiedot ovat terveydentilaa koskevia tietoja, ne ovat ehdottoman salassa pidon piirissä, eikä niitä yleensä voi luovuttaa poliisilain mukaisesti rikostutkintaa varten. Asian muuttaa se, että vaikka oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n mukaan lääkäri, apteekkari tai kätilö eivät saa siitä, mitä he ovat asemansa puolesta saaneet tietää, heidät voidaan velvoittaa todistamaan asiassa, missä virallinen syyttäjä ajaa syytettä rikoksesta tai sen yrityksestä, mistä saattaa seurata vankeutta kuusi vuotta tai enemmän vankeutta.

Koska kansaneläkelaitos on eräänlainen keskusvirasto, jonne tiedot on koottu keskitetysti, siihen pätee oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n ehto murhaa tutkittaessa, ja tieto tuli luovuttaa.  

 

Viranomainen: Kansaneläkelaitoksen hallinto-osasto.

Tietopyytäjä: Helsingin poliisilaitos. (toinen viranomainen).

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 30.6.2010

Taltionumero: 1559

Diaarinumero: 3125/1/09

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Kansaneläkelaitoksen hallinto-osaston päätös 4.9.2009 Dnro 19/032/2009