Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden alemman hallinto-oikeuden päätökseen antaman esittelijän muistiosta neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluva tieto on salassa pidettävää. Tuomarin selonteossa päätösneuvottelujen salaisuus koskee esittelevän tuomarin selontekoa, joka sisältää oikeudellisen arvion ja mielipiteen siitä, onko valitus perusteltu. Ennakkotapauksena esim. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio Lilly France 14.10.2003.

 

Viranomainen: Korkein hallinto-oikeus.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 12.6.2012

Taltionumero: 1540

Diaarinumero: 1233/1/12

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Korkein hallinto-oikeus 12.4.2012 nro H 135/12