Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Määräaikaa ei palauteta.

 

Mikäli määräaika valituksen tekemiseksi hallinto-oikeuden päätöksestä menee umpeen muun kuin hallintokäyttölain 61 §:n 2 kohdan mukaisesta laillisen esteen tai muun erittäin painavan syyn takia, minkä vuoksi valittaja ei ole hakenut muutosta päätökselle, menetettyä määräaikaa ei palauteta. Muistitikun katoaminen tai muut erittelemättömät poikkeukselliset olosuhteet eivät ole tällainen erittäin painava syy.

 

Viranomainen: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus.

Tietopyytäjä: Omainen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 2.6.2010

Taltionumero: 1372

Diaarinumero: 2273/1/09

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 27.1.2009 n:o 09/0041/3