Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta maksutta.

 

Diaariotteet eivät ole tuomioistuinten ja eräiden hallintoviranomaisten suoritettavista maksuista annetun lain 6 §:ssä lueteltuja maksuttomia suoritteita.

Mikäli varattomaksi todettu henkilö pyytää tietoa omaa etuaan ja oikeuttaan koskevassa asiassa, voi hän saada saman lain 7 §:n mukaan suoritteen maksuttomaksi. Tietopyytäjä oli pyytänyt kaikista Espoon käräjäoikeuden diaariotteista koskien lapsen huoltoa ja asumista ja erikseen diaariotteet kaikista ratkaisuista, joissa yksittäinen nimeltä mainittu käräjätuomari oli ratkaisijana. Hän oli nimenomaisesti vaatinut, että ne toimitetaan hänelle maksutta. Koska kyse on erittäin laajasta tilauksesta, ja koska maksuttomuusehto ei toteudu miltään osin, ei toimittaminen maksutta tule kyseeseen.

 

Viranomainen: Espoon käräjäoikeus.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 25.3.2013

Taltionumero: 1052

Diaarinumero: 3154/1/12

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 25.10.2012 nro 11/0925/5