Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Ei käsitellä.

 

Tietopyyntö tulee kohdistaa viranomaiselle, jonka tekemästä päätöksestä voidaan vasta valittaa hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus ei voinut ottaa käsiteltäväkseen ensi asteena tietopyytäjän vaatimusta siitä, että Espoon kaupungin tulee luovuttaa hänelle ei tarkemmin määritelty asiakirja. Hallintolainkäyttölain 69 §:n 1 momentin mukaan kysymys siitä, tuleeko Espoon kaupungin luovuttaa asiakirja, voidaan käsitellä valitusasiana, kun asiasta on olemamassa viranomaisen eli Espoon kaupungin päätös. Tietopyytäjä oli vaatinut asian käsittelemistä hallintokäyttölain 12 mukaisena hallintoriita-asiana, ja kehottanut hallinto-oikeutta huomioimaan sen, että Espoon kaupunkia on 3 kertaa kehotettu kiinnittämään huomioita julkisuuslain noudattamiseen. Kyseessä ei kuitenkaan ole hallintoriita-asia vaan tietopyyntöön liittyvä asiakirjan julkisuutta koskeva asia, josta tulee olla päätös.

 

Viranomainen: Espoon kaupunki.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 25.3.2013

Taltionumero: 1049

Diaarinumero: 2693/1/11

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 15.8.2011 nro 11/0790/5