Lopputulos: Tietoa luovutetaan osin.

 

Yhtiön rahoittamasta lääketutkimuksesta tehdyn eettisen toimikunnan arviosta osat, jotka eivät sisällä julkisuuslain 24§:n 1 momentin 20 kohdan nojalla liikesalaisuudeksi, tai julkisuuslain 24§:n 1 momentin 21 kohdan mukaan tutkimuksellisten syiden takia salassa pidettävää tietoa ovat julkista tietoa.

Täten tietopyytäjälle luovutettiin tutkimuseettisen toimikunnan arviosta ne osat, jotka Helsingin hallinto-oikeus katsoi olleen sellaisia, etteivät ne sisällä salassa pidettävää materiaalia. Tiedot luovutettiin siten, että salassa pidettäviksi katsotut osat peitettiin. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri oli katsonut, ettei se voi luovuttaa pyydettyjä tietoja julkisuuslain 24§:n 1 momentin 20 kohdan, eli liikesalaisuuden perusteella. 

 

Viranomainen: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) koordinoiva eettinen toimikunta.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 15.3.2013

Taltionumero: 970

Diaarinumero: 2413/1/10

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 31.5.2010 nro 10/0469/2