Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Kaikki vaatimukset hylättiin.

 

Hallintolainkäyttölain oikeudenkäämiskaaren 13 luvun 9§:n 3 momentin mukaan esteelliseksi väitetty tuomari saa ratkaista väitteen omasta esteellisyydestään, mikäli se on selvästi perusteeton.

Hallintokäyttölain 38 §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Sitä ei tarvitse toimittaa, koska vaatimus hylättiin heti.

Tietopyytäjä oli alun perin pyytänyt Lohjan käräjäoikeuden tuomarin laatimista gallupkyselyistä kopiota Lohjan käräjäoikeudelta. Toinen käräjätuomari oli hylännyt tietopyynnön. Helsingin hallinto-oikeus oli palauttanut asian Lohjan käräjäoikeudelle, joka oli ilmoittanut, ettei sillä ole asiakirjaa hallussaan. Tietopyytäjä/valittaja oli esittänyt neljä vaatimusta KHO:lle: 1) se oli vaatinut KHO:ta tämän johdosta tekemään ilmoituksen oikeuskanslerille tai hovi-oikeudelle. Se ei kuulu KHO:n toimintavaltaan. 2) Valittaja oli vaatinut suullista käsittelyä, joka hylättiin yllämainituin perusteluin. 3) Valittaja oli vaatinut KHO:ta pyytämään ennakkoratkaisun Euroopan unionin tuomioistuimelta, mutta tässä asiassa ei ole kyse asiasta, jossa unionin tuomioistuimen ratkaisun pyytäminen on tarpeen. 4) He olivat vaatineet Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun kumoamista. Se hylättiin. Valtion oli sen sijaan katsottava vahingokseen kohtuulliset valittajan oikeusapukustannukset.

 

Viranomainen: Lohjan käräjäoikeus.

Tietopyytäjä: 4 yksityishenkilöä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 19.4.2012

Taltionumero: 942

Diaarinumero: 1426/1/10 ja 1427/3/10

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei.

Helsingin hallinto-oikeus 8.3.3010 nro 10/0203/2