Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta pyydetyssä muodossa.

 

Hätäkeskusnauhoite, jonka perusteella apulaisoikeusasiamies on 10.5.2010 antanut nauhoitteessa esiintyvälle hätäkeskuspäivystäjälle huomautuksen valtion virkamieslain 14 §:n 2 momentin vastaisesta käyttäytymistä, on salattua tietoa.

Hätäkeskusnauhoite on julkisuuslain tarkoittama viranomaisen asiakirja. Se kuitenkin sisältää soittajan perhe-elämään ja henkilökohtaisiin oloihin kuuluvaa tietoa, ja lisäksi päivystäjän ääni on tunnistettavissa. Toimittaja oli pyytänyt tietoa nimenomaan äänitteenä, ja perustellut, että alemman hallinto-oikeuden käsitys siitä, ettei viranomainen voi poistaa tietoa esim. äänieditointiohjelma Audacityllä on vanhanaikainen, ja että siitä ei aiheudu julkisuuslain mainitsemaan ”kohtuutonta haittaa”.

Viranomainen oli valmis luovuttamaan tiedot litteraattina, josta on poistettu henkilötiedot. Soittoasiassa oli vireillä oikeusjuttu, jossa kantelijana toimi hätäkeskukseen soittanut perheväkivallan kohteeksi joutunut mies, joka oli saanut päivystävältä vähättelevää kohtelua, mm. ”otat sä naiselta pataan, niinkö”. 

 

Viranomainen: Eduskunnan oikeusasiamies.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 19.4.2012

Taltionumero: 935

Diaarinumero: 2093/1/10

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Eduskunnan oikeusasiamies 26.5.2010 nro 1887/1/10