Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutettiin.

 

Mikäli viranomainen toimittaa pyydetyn tiedon tietopyytäjälle tai tietopyytäjille valituksen aikana, ei heillä ole enää oikeudellista tarvetta saada muutosta valituksenalaiseen päätökseen.

Kolme yksityishenkilöä oli pyytänyt jäljennöstä lisäeläkejärjestelmien tasa-arvoistamista koskevaan rikkomusmenettelyyn 2004/4401 liittyvästä Euroopan komission ja Suomen välillä käydystä kirjeenvaihdosta. Ulkoasiainministeriö oli kieltäytynyt antamasta valittajille tietoa asiakirjojen sisällöstä, mutta oli asian ollessa oikeudellisessa käsittelyssä ilmoittanut antaneensa valituksenalaiset asiakirjat valittajille.

 

Viranomainen: Ulkoasiainministeriö.

Tietopyytäjä: 3 yksityishenkilöä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 19.4.2012

Taltionumero: 934

Diaarinumero: 3279/2/11

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: -

Ulkoasiainministeriö 27.10.2011 nro HEL7958-11