Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Kohdat korkeimman hallinto-oikeuden esittelijän muistiosta, jotka sisältävät neuvottelusalaisuuksia, ovat oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimessa annetun lain 9 §:n 2 momentin 4 kohdan tarkoittamaa osa neuvottelua, joka on salassa pidettävää tietoa. Niitä ei myöskään voida luovuttaa asianomaisaseman perusteella.

Tietopyytäjä oli halunnut muistion selvittääkseen, miltä osin rakennusasiassa on katsottu täytettävän asemakaavan tai rakennusjärjestyksen määräykset. Hän oli sitä mieltä, että ratkaisussa on perusteluna hallintolainkäyttölain kohta, joka ei voi pitää paikkaansa. Asiassa ei kuitenkaan ollut oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja perusteita sivuuttaa salassapitosäännöstä.

 

Viranomainen: Korkein hallinto-oikeus.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 20.4.2010

Taltionumero: 840

Diaarinumero: 761/1/10

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Korkeimman hallinto-oikeuden 30.10.2009 antama päätös taltionumero 2702