Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä tarjouksen tehneiden yritysten tarjoukset ovat siltä osin salassa pidettävää tietoa, kun ne sisältävät liikesalaisuuksia, jotka voivat vaikeuttaa yritysten toimintaa.

Myöskään muilla tarjouskilpailuun osallistuneilla yrityksillä ei ole oikeutta saada kaikkea tietoa asianomaisaseman perusteella. Salassa pidettävää tietoa olivat tarjouksessa eritellyt räjähteiden kaliiberia, lukumäärää, kokoa sekä räjähdyskertoja ja efektejä koskevat tiedot.

Muut tiedot oli luovutettu, mutta kilpailuun osallistunut toinen ilotulitusyritys oli halunnut nämäkin tiedot. Turun kaupunginhallituksen mukaan näiden tietojen luovuttaminen antaisi kilpailijoille kilpailuetua.

 

Viranomainen: Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskus.

Tietopyytäjä: Lohjan Ilotulitus Oy TÄHTIRAKETTI.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 20.4.2010

Taltionumero: 838

Diaarinumero: 3835/1/09

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Turun hallinto-oikeuden päätös 30.10.2009 nro 09/0927/2