Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Kuolleen ihmisen terveydentilaa ja hoitoa koskevat asiakirjat ovat salassa pidettävää tietoa.

Myöskään lähiomaisella ei ole oikeutta saada kaikkia terveys- ja hoitoasiakirjoja, vaikka hänellä olisi kuolleelta omaiselta elinaikana annettu valtakirja. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 1 momentin mukaan potilasasiakirjoihin liittyvät tiedot ovat salassa pidettävä.

Tässä laissa on säädetty kuolleen henkilön potilasasiakirjoihin liittyvien tietojen luovuttamisesta. Potilas ei voi elinaikanaan määrätä potilasasiakirjoihin liittyvän tiedon luovuttamisesta laista poikkeavasti. Lähiomainen oli epäillyt hoitovirhettä ja heitteillejättöä. Hän oli aiemmin tehnyt valituksen edesmenneen omaisensa viemisestä hoitoon vastoin tahtoaan, mutta muita perusteita epäilyille ei ollut.

 

Viranomainen: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 20.4.2010

Taltionumero: 837

Diaarinumero: 4191/1/09

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 25.9.2009 nro 09/0575/3