Lopputulos: Osa tiedoista määrätään salaisiksi.

 

Viestintäyrityksen Viestintävirastolle luovuttamat eriyttämislaskelmat ja periaatteet ovat osittain julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan tarkoittamia liikesalaisuuksia ja siten salassa pidettäviä. Viestintäviraston hallussa olemat tiedot ovat kuitenkin lähtökohtaisesti viranomaisen hallussa olevia asiakirjoja, joihin voi kohdistaa tietopyynnön. Ne tiedot, joiden ei voida katsoa aiheuttavan yritykselle taloudellista vahinkoa, ovat julkisia.

Viestintämarkkinalain mukaan teleyritysten tulee luovuttaa tietoja Viestintävirastolle valvontatarkoituksiin, mutta Viestintävirasto ei saa luovuttaa tietoa, joka aiheuttaisi taloudellista vahinkoa ulkopuolisille.

 

Viranomainen: Viestintävirasto.

Tietopyytäjä: (pyysi salausta) TeliaSonera Finland Oyj.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 22.3.2011

Taltionumero: 779

Diaarinumero: 1435/1/09

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Helsingin hallinto-oikeus 6.4.2009 nro 09/0348/2