Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan.

 

Imogen Business Solutions Oy:n liiketoimintaa koskevat entisen työntekijän sähköpostiviestit Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukselle Tekesille, ja Tekesin vastaukset niihin eivät ole julkista tietoa.

Yhtiöllä on asianomistajana entisen työntekijän tai työntekijöiden tekemää mahdollista oikeudenkäyntiä vastaan varautuakseen, mikäli se ei vaaranna erittäin tärkeää yleistä tai yksityistä etua. Erittäin tärkeä yksityinen etu voi toteutua tilanteessa, jossa tietojen ilmaiseminen voi vaarantaa tietojen antajan, eli sähköpostien lähettäjän turvallisuuden.

Yhtiöllä kuitenkin oli jo tiedossaan sähköpostien lähettäjän henkilöllisyys. KHO:n arvion mukaan viestit eivät sisältäneet mitään sellaista, joka voisi enää vaarantaa niiden lähettäjän turvallisuuden. Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdalla suojataan osaltaan ilmoituksen kohdetta niin, etteivät sittemmin perättömäksi osoittautuneet ilmiannot tule julkisiksi.

Lainkohta on siten säädetty yhtiön itsensä turvaksi, eikä perustetta evätä tietopyyntö asianomaiselta ollut.

 

Viranomainen: Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes.

Tietopyytäjä: Imogen Business Solutions Oy.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2013:32 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 21.2.2013

Taltionumero: 616

Diaarinumero: 3467/1/10

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Kouvolan hallinto-oikeus 5.8.2010 nro 10/0487/2