Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan.

 

Tieto henkilön nimestä, jonka ilmoituksen perusteella Pohjois-Karjalan ympäristökeskus on tehnyt tutkintapyynnön ympäristörikoksesta poliisille ei ole lähtökohtaisesti julkista tietoa.

Ympäristörikoksesta epäillyllä voi olla perusteltu oikeus tähän tietoon asianomistajana, jos hänellä ei ole ns. vieraita intressejä tietopyynnölle. Oikeus tietoon perustuu epäillyn henkilön oikeuteen saada käyttöönsä kaikki tosiasiat, joita hän tarvitsee puolustautuessaan rikosoikeudenkäynnissä.

Päätöksen tiedon luovuttamatta jättämisestä teki Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, joka on asianomistajana rikosprosessissa, joten sillä on ilmeinen intressiristiriita. Lisäksi alemman hallinto-oikeuden päätös ei ollut yhdenmukainen julkisuuslain tavoitteiden kanssa. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus oli vedonnut, ettei ilmoituksen tekijän soitto sellaisenaan aiheuttanut toimenpiteitä, eivätkä toimenpiteet perustuneet hänen silminnäkijähavaintoihinsa.

 

Viranomainen: Pohjois-Karjalan ympäristökeskus.

Tietopyytäjä: Maanomistaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 23.3.2010

Taltionumero: 615

Diaarinumero: 1468/1/08

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä.

Kuopion hallinto-oikeuden päätös 10.4.2008 nro 08/0143/2