Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei saakaan luovuttaa.

 

Potilasvahinkolautakunnan täysistuntoratkaisut ja siinä tehdyt päätökset ovat salassa pidettävää tietoa, vaikka niistä peitettäisiin henkilötiedot.

Ratkaisusuositukset ja lausunnot kuvaavat tarkoin potilaan terveydentilaa, hänelle tehtyjä tutkimuksia, annettua hoitoa ja hoitotuloksia. Tietopyytäjä oli Suomen Potilasvahinkoapu Oy.

Selvityksiä saattaa olla useiden vuosien ajalta. Asiakirjat sisältävät siten tietoa terveydentilasta, vammaisuudesta sekä hänen saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta, jotka kuuluvat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan perusteella ehdottoman salassapidon piiriin. Alemman hallinto-oikeuden päätöksessä tieto määrättiin luovutettavaksi siten, että henkilötiedot on poistettu. Potilasvahinkolautakunta valitti päätöksestä, ja KHO totesi, ettei tiedoista ole erotettavissa julkista ja salassa pidettävää osaa, sillä yksityiskohtaiset potilaskertomukset voidaan yhdistää yksityiseen henkilöön.

 

Viranomainen: Potilasvahinkolautakunta.

Tietopyytäjä: Lakiasiantoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2013:28 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 18.2.2013

Taltionumero: 585

Diaarinumero: 3016/1/10

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Helsingin hallinto-oikeus 9.7.2010 nro 10/0621/2