Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Aikaisempaan oikeudenkäyntiin liittyvä esittelijän muistio on osin oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettu neuvottelu, joka on pidettävä salassa.

Muilta osin, kun esittelijän muistio ei sisällä neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa, se on luovutettava asianomaiselle. Tietopyytäjä oli vaatinut muistiota kokonaisuudessaan myös neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvilta osilta vedoten oikeusturvan takaamiseen ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi. Asia liittyi Suomen ortodoksisen arkkipiispakunnan piispainkokouksen päätöstä koskevaan kanteluun ja purkuhakemukseen.

 

Viranomainen: Korkein hallinto-oikeus.

Tietopyytäjä: Pappi.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 26.2.2010

Taltionumero: 376

Diaarinumero: 4123/1/09

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei aiempaa päätöstä.

KHO:n päätös diaarinumero 1761/2/09, taltionumero 3559