Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto on jo luovutettu.

 

Hallinto-oikeuden on selvitettävä oikeudenkäyntikulujen määrä, mikäli oikeudenkäyntikulut määrätään viranomaisen maksettavaksi. Hallintokäyttölain 74 §:n 2 momentin mukaisesti on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Ensimmäisessä tässä ratkaistussa asiassa oli kyse Oulun seudun koulutuskuntayhtymän ammattiopisto lautakunnan tekemästä valituksesta, jonka se perui. Edellä mainittu viranomainen määrättiin maksamaan toisen osapuolen 500 euron oikeudenkäyntikulut.

Toisessa tapauksessa yksityishenkilö vaati Oulun seudun koulutuskuntayhtymän ammattiopiston lautakuntaa korvaamaan aiemmassa hallinto-oikeuden päätöksessä sille määrätyn 300 euron korvauksen sijaan kulut kokonaisuudessaan, eli 369 euroa. KHO ei nähnyt tarvetta muuttaa aiempaa ratkaisua, mutta johtuen alemman hallinto-oikeuden menettelyvirheestä, yksityishenkilölle ei määrätty maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

 

Viranomainen: Oulun seudun koulutuskuntayhtymän ammattiopiston lautakunta.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 30.1.2013

Taltionumero: 365

Diaarinumero: 2081/1/11 ja 2106/111

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: 2081/1/11 peruttu, 2106/111 ei.

Oulun hallinto-oikeus 31.5.2011 nro 11/0235/1