Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan osittain.

 

Vireillä olevaa oikeustapausta varten hankitut lausunnot ovat salassa pidettävää tietoa.

Asianomaisella sen sijaan on oikeus saada tieto lausunnoista. Kuitenkin julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan asianomaisella ei ole oikeutta saada tietoa lausunnoista, mikäli tiedon antaminen on vastoin julkisyhteisön etua.

Viranomaisen tulee aina perustella tapauskohtaisesti, miksi lakikohta täyttyy kulloisessakin tapauksessa: pelkkä viittaaminen lakikohtaan ei riitä. Kyseisessä tapauksessa tietopyytäjä oli henkilö, jolla oli vireillä juttu Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimessa Suomen Valtiota vastaan.

Ulkoasiainministeriön päätös kumottiin siltä osin, kun Ulkoasiainministeriö oli kieltäytynyt luovuttamasta Suomen hallituksen vastineen laatimista varten muilta viranomaisilta hankkimista lausunnoista. Sen sijaan lausuntojen liitteet määrättiin salassa pidettäviksi, kuten myös lääkärinlausunto. Suullisen käsittelyn toimittamisen osalta vaatimus hylättiin. Tietopyytäjälle korvattiin oikeudenkäyntikulut.

 

Viranomainen: Ulkoasiainministeriö.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 28.1.2011

Taltionumero: 193

Diaarinumero: 686/1/10

Muutos aiempaan päätökseen: Kyllä.

Ulkoasiainministeriö 21.1.2010 nro HEL7818-2