Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Viranomainen: Uudenmaan työsuojelupiiri

Tietopyytäjä: Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry, Helsinki

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 13.1.2012

Taltionumero: 26

Diaarinumero: 213/1/10

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 18.12.2009 nro 09/1140/2

 

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Työsuojelupiirin hallussa oleva tieto yrityksen ja työntekijöiden välisen työehtosopimuksen toteutumisesta yksittäisten henkilöiden työsopimuksissa on salaista tietoa.

Julkisuuslain 24 § 1 momentin kohdan 20 mukaan liikesalaisuudet eivät ole julkista tietoa. Finnair Oy:n tekemä selvitys sopimuskumppanien välisten sopimusten sisällöstä ja vuokratyöntekijöiden palkkaa ja työehtoja koskevien voidaan katsoa liittyvän elinkeinoharjoittajan elinkeinotoimintaan ja heikentävän yrityksen asemaa markkinoilla.

Lisäksi Finnair Oy on ilmaissut halunsa pitää tiedot salaisina ja sillä on objektiivisesti arvioituna intressi tietojen salassapitoon. Tietopyytäjä oli Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry, joka oli halunnut saada tiedon siitä, noudatetaanko työsopimusten toteutumisessa yleissitovia ehtoja.