Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

Lounais-Suomen Taxidata Oy:n (LTSD) Kelalle kuukausittain toimittamat raportit suorakorvausjärjestelmän toimivuudesta toiminnan aloittamisesta lähtien on osin julkista, osin salattua.

Raportin välilehdet ”Yleistä VAR”, ”Matkat kunnittain” ja ”Palautteet”, ”Puhelinpalvelu”, ja ”Matkat” ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisesti salassa pidettäviä liikesalaisuuksia, sillä niiden pohjalta yhtiön tuotto voidaan laskea hyvinkin tarkasti, ja päiväkohtaisten erittelyjen pohjalta kilpailija pystyy arvioimaan kuluja ja toimintaa edukseen.

Asiassa ei vaikuttanut julkisuuslain 11 §:n perusteinen asianosaisen tiedonsaantioikeus, sillä Turun Seudun Invataksit ry:n tietopyyntö ei liittynyt sellaiseen asiaan, jossa se olisi asianomaisen asemassa. Asiaan liittyi, että Kela oli mahdollisesti rikkonut hankintalakia ostaessaan palvelut LTSD:ltä ilman kilpailutusta, ja ratkaisuun merkittiin, että KHO päätöksellä 26.5.2014 taltionumero 1658 on esittänyt unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön suorakorvausmenettelyyn liittyvässä julkista hankintaa koskevassa asiassa dn:o 2500/3/12. Kuitenkin, vaikka Kela myöhemmin kilpailuttaisi sopimuksen, ei sillä ole velvollisuutta tai oikeutta luovuttaa LTSD:n liikesalaisuuksia tietopyynnön hetkellä.

 

Viranomainen: Kansaneläkelaitos.

Tietopyytäjä: Turun Seudun Invataksit ry.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 4083/2014 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 23.12.2014

Taltionumero: 4083

Diaarinumero: 44/1/13

Muutos aiempaan päätökseen: Ei

Kansaneläkelaitoksen terveysosasto 4.12.2012 nro 3/013/2012