Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Rekisteritiedot astmalääkkeisiin kohdistuneista reseptiostoista sisältävät julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan mukaan salassa pidettävää tietoa henkilön terveydentilasta tai hänen saamastaan hoidosta.

Kuitenkin julkisuuslain 28 §:n 1 momentin mukaan viranomainen voi luovuttaa tietoa salassa pidettävästä tiedosta tieteellistä tutkimusta varten, mikäli tiedon luovuttaminen ei loukkaa niiden etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Kuitenkin kyseisen momentin 2. virkkeen mukaan lupaa harkittaessa on huolehdittava siitä, että tieteellisen tutkimuksen vapaus turvataan.

Kela sai näin ollen kieltäytyä perustellusti EPID Research Oy:n pyynnöstä saada tiedot 1.1.1995 - 31.12.2010 liittyen tutkimukseen ” ER11-9422: Havainnoiva rekisteritutkimus eri hoitokäytäntöjen arviointi astmaa sairastavilla potilailla, jotka käyttävät kortikosteroideja mahdollisesti yhdessä lyhyt- ja pitkävaikutteisten beta2-antagonistien kanssa erillisistä suun kautta inhaloitavista kuivajauheinhalaattoreista", vaikka tiedot käyttäjistä on anonymisoitu.

Tutkimusta rahoitti lääkeyritys, joka oli varannut mahdollisuuden kommentoida ja ehdottaa muutoksia ennalta mahdollisiin julkaisuihin, ja laatia julkaisut yhdessä tutkimuksen tekijöiden kanssa. Näin ollen tutkimuksen vapautta ja autonomisuutta ei voitu turvata.

Asiassa ei ollut merkitystä sillä, että Kelan näkemyksen mukaan tutkimussuunnitelmassa ja menetelmissä oli aukkoja, ja että esimerkiksi viime aikoina yleistyneet yhdistelmälääkkeet olivat suljettu tutkimuksen ulkopuolelle. Kela epäili, että tutkimusaineiston käyttö siinä tarkoituksessa, jonka EPID Research Oy on ilmoittanut, antaa vaikutelman siitä, että tietoja käytettäisiin pikemminkin osana lääkkeiden markkinointia. EPID Research Oy kiisti tämän. Tutkimussuunnitelma sinänsä täytti tutkimukselta vaaditut laadulliset kriteerit KHO:n ja mm. HUS:n koordinoivan eettisen toimikunnan mukaan.

 

Viranomainen: Kansaneläkelaitos. (Kansaneläkelaitoksen palveluosasto).

Tietopyytäjä: EPID Research Oy.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 22.11.2013

Taltionumero: 3651

Diaarinumero: 582/2/12

Muutos aiempaan päätökseen: Ei

Kansaneläkelaitoksen palveluosasto 16.1.2012 nro Kela 59/522/2011