Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta vaaditulla tavalla, eikä maksutta.

 

Seurakuntayhtymän keskusrekisterissä olevat tiedot 1895 Ouluun muuttaneesta henkilöstä ovat julkista tietoa, mukaan lukien tiedot vuosilta 1900-1910:

1) avioliiton solmimisesta ja purkautumisesta

2) avioliiton täydellisestä nimestä, syntymäajasta ja -paikasta sekä kuolinajasta ja -paikasta

3) aviopuolison ammatista ja muuttotiedoista

4) lasten täydellisistä nimistä ja heidän syntymäajoistaan ja -paikoistaan sekä kuolinajoista ja -paikoista,

5) kyseisen henkilön ammatista, muuttotiedoista ja kuolinajasta ja -paikasta,

6) kyseisen henkilön viimeisestä asuinosoitteesta, ja

7) mahdollisista rikoskirjatiedoista, jolla ei kuitenkaan tarkoiteta rikosrekisteritietoja, jotka ovat salassa pidettäviä, ja

8) muut yli 50 vuotta vanhat merkinnät liittyen kyseiseen henkilöön.

Tietopyytäjä ei ilmoittanut käyttötarkoitusta tietopyynnölleen ja vaati tietojen luovutusta kustannuksitta ja sähköpostitse. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta annetun lain 48 §:n mukaan evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan viranomaisten on pyydettäessä annettava todistuksia ennen uskontokuntien jäsenrekisteristä annetun lain (614/1998) voimaantuloa kirkollisista väestörekistereistä ja niihin kuuluvista asiakirjoista. Sen lain 50 §:n 1 momentin mukaan tietojen luovuttamista haetaan kirjallisesti, ja niitä haettaessa tai pyydettäessä on ilmoitettava käyttötarkoitus sekä muut luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat.

Julkisuuslain 34 §:n 6 momentin mukaan muista, kuin julkisuuslain 9 §:n (yleisöjulkisuus) tai 11 §:n (asianosaisjulkisuus) johtuvista perusteista luovutetuissa asiakirjoissa peritään maksu noudattaen, mitä maksuperusteissa säädetään. Tietojen kerääminen tietopyytäjälle valmiiksi vaatisi esim. sukututkimuspohjaista tuntityötä, ja lisäksi tietojen luovuttaminen sähköpostilla on vastoin kirkkohallituksen tietojenluovutusohjeita. Tietopyytäjä ei suostunut ilmoittamaan käyttötarkoitusta, eikä liioin maksamaan tai hyväksymään muuta tietojen luovutustapaa, joten tietopyyntö voitiin hylätä.

 

Viranomainen: Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 18.11.2014

Taltionumero: 3598

Diaarinumero: 1553/1/13

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Oulun hallinto-oikeus 29.4.2013 nro 13/0236/2