Lopputulos: Tieto luovutetaan.

 

Kansainväliseen tutkimushankkeeseen ”Kestävän kasvun malli” liittyvät datankeruun teknisen vaiheen kuvaava väliraportti, case studyt ja osateemojen analyysit ovat julkista tietoa.

Tutkimukset ovat julkisuuslain 6 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan julkisia. Vaikka tietopyynnön teon aikaan tulevaisuusselontekoa ei oltu vielä tehty, eikä tutkimushankkeen loppuraporttia ollut julkaistu, niin case-tutkimukset, osateemojen analyysit ja tekninen raportti eivät kuitenkaan ole julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 21 kohdassa tarkoitettuja tutkimussuunnitelmia eivätkä tutkimuksen perusaineistoa, joka on mainitun kohdan mukaan salassa pidettävää.

Täten tieto olisi tullut luovuttaa julkisuuslain 9 §:n 1 momentin mukaisen tiedonsaamisoikeuden pohjalta jo silloin, kun pyyntö tehtiin. Valtioneuvoston kanslian tekemä päätös oli lainvastainen. 

 

Viranomainen: Valtioneuvoston kanslia.

Tietopyytäjä: Toimituspäällikkö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 3597/2014 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 18.11.2014

Taltionumero: 3597

Diaarinumero: 1979/1/13

Muutos aiempaan päätökseen: Kyllä

Valtioneuvoston kanslia 20.5.2013 nro VNK/238/71/2013