Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

Espanjan ja Suomen välisen vakuussopimuksen asiakirjat ovat pääosin julkista tietoa.

Salattua tietoa asiakirjoissa on järjestelyssä asiamiehenä toimivan kansainvälisen investointipankin nimi ja kaikki tieto, mistä pankki voidaan välillisesti päätellä. Lisäksi pankilla on perusteltu intressi pitää salassa eräitä tietoja, jotka koskevat sen sopimuksiin perustuvia velvoitteita ja oikeuksia sekä palkkion määräytymisperusteita. Ne ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan tarkoittamia investointipankin liikesalaisuuksia.

KHO noudatti asiassa samaa periaatetta kuin Kreikan Vakuusjärjestelyissä. Toisin sanoen, liikesalaisuudet tulevat ilmi etenkin siinä tilanteessa, jos investointipankin nimi luovutetaan, täten tätä nimenomaista pyydettyä tietoa ei annettu.

Asiakirjat ISDA Master Agreement, ISDA Schedule to Master Agreement ja Total Swap Confirmation luovutettiin kokonaisuudessaan. Osin tiedot poistettuna luovutettiin Credit Support Annex to the Schedule to the ISDA Master Agreement, Escrow and Custody Agreement, Party A fee letter ja Party B fee letter.  

 

Viranomainen: Valtiovarainministeriö.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 1966/2014 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 18.6.2014

Taltionumero: 1966

Diaarinumero: 3207/1/12

Muutos aiempaan päätökseen: Ei

Valtiovarainministeriö 26.9.2012 nro VM/1320/07.01.01.00/2012