Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan, mutta ei sähköisessä muodossa, tai kopiona tai tulosteena.

 

Tieto Pohjola Vakuutus Oy:n ja A-Vakuutus Oy:n käyttämistä asiantuntijalääkäreistä on julkista tietoa.

Pohjola Vakuutus Oy ja A-Vakuutus Oy vetosivat, etteivät he käytä julkista valtaa valitessaan asiantuntijalääkäreitä, jolloin julkisuuslaki ei koske heitä, sillä he eivät ole viranomaisia. Julkisuuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 30/1998 vp) mukaan julkisuuslain lähtökohtana on, että julkisuusperiaatteen tulisi koskea julkisen vallan käyttöä riippumatta siitä, miten asioiden hoito on organisoitu, eli hoitaako asiaa viranomainen vai yksityinen taho. Vakuutusyhtiöt ovat yhteisöjä, jotka julkisuuslain 4 §:n 2 momentin ovat julkisuuslain alaisia vain niiden käyttäessä julkista valtaa. Koska asiantuntijalääkärit osallistuvat vakuutusyhtiöille kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitoon, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä, tulee tietoa käsitellä viranomaisen henkilörekisterinä riippumatta siitä, ovatko lääkärit työsopimuksen mukaisessa työsuhteessa, vai antavatko he lausuntoja toimeksiannon perusteella.

Tämä tieto ei ole myöskään julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 tai 20 kohdan tarkoittama liikesalaisuus. Koska tiedot, vaikka ne ovatkin julkisia, kuitenkin muodostavat henkilörekisterin, asettaa julkisuuslain 16 §:n 3 momentti rajoituksia, miten viranomaisen henkilörekisteristä voidaan luovuttaa tietoja. Tietojen sähköinen luovutus, sekä luovutus kopiona tai tulosteena edellyttävät, että pyytäjällä on oikeus käsitellä kyseisiä tietoja. Vakuutusongelmaisten liitto ry:n vaatimus suullisesta käsittelystä hylättiin myös.

 

Viranomainen: Pohjola Vakuutus Oy ja A-Vakuutus Oy. (julkisvaltaa käyttäviä yhteisöjä).

Tietopyytäjä: Vakuutusongelmaisten liitto ry.

Huom!: Molemmat valittivat.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2014:83 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 20.5.2014

Taltionumero: 1619

Diaarinumero: 3442/1/12

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 24.10.2012 nro 12/0912/5