Lopputulos: Tieto luovutetaan osin. (Aiemmin: tieto luovutetaan kokonaan).

 

29.4.2014 annettu niin sanottu Salpa-määräys, eli Poliisijallituksen määräys 29.4.2014 nro POL-2014-3305 ”Poliisin salaisen tiedonhankinnan järjestäminen, käyttö ja valvonta (voimassa 1.5.2014–30.4.2019) on pääosin julkista tietoa.

sivuilla 9–15 oleva jakso ”tietolähdetoiminta” on salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 5 kohdan, eli poliisin teknisten ja taktisten menetelmien perusteella, sekä osin saman momentin 7 kohdan perusteella, eli henkilöiden sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjen perusteella. Sen sijaan asiakirja ei sisältänyt tietoja, jotka olisivat Poliisihallituksen perustelun mukaisesti salassa pidettäviä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 2 mukaan, eli aiheuttaisivat vahinkoa Suomen edellytyksille toimia kansainvälisissä suhteissa julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella, eivätkä 9 kohdan mukaisesti vaaranna valtion turvallisuutta.

 

Viranomainen: Poliisihallitus.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Huom!: Viranomainen valitti.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 4078/2016 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 28.9.2016

Taltionumero: 4078

Diaarinumero: 2216/1/15

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Helsingin hallinto-oikeus 12.6.2015 nro 15/0490/5